Miljöekonomi, kostnads-nyttoanalys, miljövärdering är tjänster av Holmboe & Skarp

MER OM OSS

MILJÖEKONOMI

Miljöekonomi är den gren av nationalekonomi som handlar om att finna och förverkliga en god hushållning av ekosystemtjänster och annat som naturen tillhandahåller. Vår forskning handlar om att utveckla och tillämpa metoder som är baserade i ekonomisk teori, exempelvis kostnads-nyttoanalys och ekonomisk miljövärdering, och även hur sådana metoder kan integreras i bredare hållbarhetsbedömningar med hjälp av multikriterieanalys och ekologisk ekonomi.

Våra utbildningar och konsultuppdrag inom miljöekonomi i form av kortare och längre uppdrag för högskolor, universitet, myndigheter och andra organisationer vilar på vetenskaplig grund.

Vår medarbetare Tore Söderqvist har över 30 års erfarenhet som miljöekonom, är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och har publicerat över 60 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Exempel på pågående eller nyss avslutade projekt:

NATURVÅRD

Vi kan planera och genomföra naturvårdsinsatser för att gynna biologisk mångfald, till exempel genom kärlväxtinventeringar och hävd av ängs- och hagmarker genom röjningar, fagning och slåtter. Vi ger även exkursioner, och föredrag med bildvisningar, för att förmedla hur biologisk mångfald kan gynnas.

FÖRETAGET

Holmboe & Skarp kultur- och naturtjänster AB grundades 2013 och är ett medarbetarägt företag med säte i Sorunda, Nynäshamns kommun.

Miljöekonomi, kostnads-nyttoanalyser, ekonomisk miljövärdering.

Holmboe & Skarp AB. Telefon: 076-247 57 96. Mejl: info@holmboe-skarp.se