Holmboe & Skarp kultur- och naturtjänster AB har en lång erfarenhet av kostnads- och nyttoanalyser och miljövärdering

DET HÄR GÖR VI 

Vår kärnverksamhet är forskning, utbildning och konsultuppdrag, särskilt inom miljöekonomi. Detta gör vi vanligen i samarbete med universitet, högskolor, forskningsinstitut och konsultföretag. Vi arbetar även med naturvård.

WHAT WE DO

Our core activities are research, education and consulting, particularly within the field of environmental economics. We do this typically in cooperation with universities, research institutes and consultancies. Our services also include practical nature conservation.

 

Holmboe & Skarp AB. Telefon: 076-247 57 96. Mejl: info@holmboe-skarp.se